Katarzyna Maria Korgól

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ile trwa sprawa o rozwód?

Katarzyna Maria Korgól22 marca 2022

Moi Klienci, rozmawiając ze mną na temat sprawy rozwodowej, praktycznie zawsze pytają w pierwszej kolejności o to, ile trwa sprawa o rozwód.

Przyjrzyjmy się zatem długości trwania sprawy o rozwód i od czego zależy jej długość.

Ile trwa sprawa o rozwód

Sprawy rozwodowe są bardzo specyficznym rodzajem spraw, jakie toczą się sądach. W praktyce najdłużej trwa oczekiwanie na pierwszą rozprawę. Od złożenia pozwu do dnia pierwszej rozprawy upływa z reguły okres 3 do 4 miesięcy.

W tym czasie sąd doręcza pozew drugiemu małżonkowi, który może wnieść odpowiedź na pozew o rozwód i przedstawić w niej swoje stanowisko.

Powinien również wskazać w odpowiedzi, czy wyraża zgodę na rozwód lub też wnieść o oddalenie powództwa.

Znacznie krócej oczekuje się na rozwód w sytuacji, gdy w pozwie zawarty jest wniosek o zabezpieczenie potrzeb utrzymania rodziny – chodzi tutaj o sytuację pozostawania dzieci bez wsparcia finansowego jednego z rodziców.

Zwykle sąd rozpoznaje zabezpieczenie na rozprawie, która wyznaczana jest nawet w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Zgodny wniosek małżonków

Precyzyjnie sporządzony pozew naświetlający wszystkie okoliczności świadczące o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia może pomóc w uzyskaniu wyroku rozwodowego już na pierwszej rozprawie.

W większości przypadków dotyczy to sytuacji procesowej, w której strony nie dążą do ustalenia winy rozpadu małżeństwa.

Kto jest winien?

Bardziej skomplikowanym rodzajem postępowania okazuje się rozwód z orzeczeniem o winie. W tej sytuacji koniecznym staje się wnikliwe postępowanie dowodowe, które niejednokrotnie może okazać się długotrwałe i żmudne.

Z wnioskami dowodowymi wystąpią same strony, a możliwe również, że sam sąd uzna zasadność sprawdzenia określonych faktów z urzędu.

Często w trakcie porad Klienci pytając mnie o rozwód z orzekaniem o winie nazywają ten rodzaj spraw ,,praniem brudów’’ i chyba rzeczywiście określenie to czasami bywa bardzo adekwatne.

Istnieje jednak możliwość uzyskania wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie małżonki/małżonka bez prowadzenia postępowania dowodowego, ale o tym opowiem w kolejnym wpisie.

Kontrola instancyjna

Uzyskanie wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd Okręgowy nie zawsze oznacza zakończenie postępowania. Wniesienie apelacji do Sądu Apelacyjnego powoduje przedłużenie postępowania o kolejnych kilka miesięcy.

Aktualnie w Szczecinie czas oczekiwania na wyrok sądu odwoławczego w sprawie o rozwód to 6 miesięcy.

Katarzyna Maria Korgól
adwokat

***

Czy możliwy jest rozwód, w którym strona albo obie strony mieszkają za granicą?

Często osoby kontaktujące się w sprawie rozwodowej pytają, czy możliwym będzie w ich sytuacji rozwód, w którym strona albo obie strony mieszkają za granicą.

Co druga prowadzona przeze mnie sprawa rozwodowa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie to postępowanie z tzw. elementem zagranicznym.

Co to oznacza? …. [Czytaj dalej…]

Komentarze (0)

Często osoby kontaktujące się w sprawie rozwodowej pytają, czy możliwym będzie w ich sytuacji rozwód, w którym strona albo obie strony mieszkają za granicą.

Co druga prowadzona przeze mnie sprawa rozwodowa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie to postępowanie z tzw. elementem zagranicznym.

Co to oznacza?

To postępowanie, w którym strona albo obie strony mieszkają za granicą.

W dzisiejszych czasach nie dziwi nas wysoki odsetek osób, które emigrują w celach zarobkowych. Decydujemy się na rozłąkę z małżonkiem, aby poprawić byt naszej rodziny. Niestety wyjazd za granicę to druga, zaraz po zdradzie, przyczyna rozpadu małżeństwa w naszym województwie. 

Dlaczego wybieramy Sąd w Polsce?

Dlaczego tak chętnie wybieramy sąd polski do rozpoznania sprawy rozwodowej?

Od swoich klientów, którzy na co dzień mieszkają za granicą słyszę najczęściej, że rozwód w zagranicznym sądzie trwa dłużej i najczęściej postępowanie poprzedza obowiązkowy okres separacji.

Częstym problemem jest również bariera językowa, a także wyższe koszty dotyczące udziału pełnomocnika.

Nierzadko nie mając doświadczenia w kontakcie z zagranicznymi instytucjami czujemy dyskomfort, czy obawiamy się, że z powodu nie wiedzy i braku doświadczenia przedłuży się procedura rozwodowa.

Rozwód w Polsce – jakie muszę spełnić kryteria?

Kto może rozwieść się w Polsce?

Zawsze gdy jedno z małżonków nadal mieszka w naszym kraju, możliwy będzie rozwód w polskim sądzie.

Jeżeli mieszkając za granicą podjąłeś decyzję o rozstaniu, a Twój współmałżonek nadal mieszka w miejscu Waszego ostatniego wspólnego pobytu w kraju, pozew złożyć należy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania drugiego małżonka w kraju.

Analogicznie wybór sądu wygląda w przypadku, gdy mieszkam w Polsce, a współmałżonek pozostał za granicą. 

Wspólna emigracja a rozwód w Polsce

A co jeżeli oboje małżonkowie mieszkają za granicą?

Najważniejszą kwestią pozostaje wówczas polskie obywatelstwo. Jeśli zarówno mąż i żona to obywatele Polscy, nie ma żadnych przeszkód, aby rozwiązać małżeństwo przed sądem w Polsce.

Przy czym nie ma znaczenia, czy któryś z małżonków posiada dodatkowo inne obywatelstwo. Jedyną trudnością pozostaje fakt, że właściwy sąd wskazuje wówczas Sąd Najwyższy.

Z reguły przed wyjazdem, małżonkowie mieszkali razem w kraju, a odwiedzając ojczyznę zwykle zatrzymują się w rodzinnych stronach. Wówczas skutecznym rozwiązaniem pozostaje złożenie pozwu w Sądzie Okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków.

Twoja argumentacja zawarta w pozwie pozwoli przekonać Sąd Najwyższy, że Sąd, który wskazano w pozwie jest najlepszym wyborem. 

Komentarze (0)